Một ngày mưa gió đầy trời. Pha ấm trà ngon. Vừa nhận điển vẽ ngài vừa ngắm mưa bay mù trên dòng sông yên lặng.
Tiếng piano như thực như hư. Tiếng chim kêu ríu rít trong hàng dừa nước ngập tràn bóng tối.
Ta đốt cho ngài một nén hương. Rồi buông xuôi để cảm xúc múa may trên toan. . .
Ha ha. . .ha . . .còn gì thú bị bằng. . .