Trời mưa gió. Vợ chiêu đải cả nhà bánh xèo. . .Rất ngon. . .
Tiếng mưa rơi rào rào trên cửa kính. Tiếng xèo xèo trên bếp. Tiếng cười, tiếng nói vui tươi. Mùi bánh thơm lừng.
Hề hề. . Một buổi tối đầm ấm hạnh phúc cùng gia đình.