Tâm hồn bạn sẽ bị bênh nan y. Khi con tim bạn không còn sự khát khao và khi nó đã thỏa mãn.
Nầy bạn
Sống trong cảm xúc thần thánh và buông xuôi để trời đất mượn xác mình sáng tạo thì khỏe mạnh và hạnh phúc biết bao.