Là người tự do, ta sáng tác ra tác phẩm đời mình.
Thượng đế là trang web lớn để tham khảo. Xúc cảm của những trải nghiệm về cuộc sống là bút lực. Vô thức cá nhân, vô thức tập thể và vô thức vũ trụ tương tác với tự do là cốt truyện.
Nầy bạn
Cuộc đời nầy là những chuyến đi. Chuyến đi nào cũng có điểm đến bí mật của nó.
Haha. . .ha. . .Ta hạnh phúc vì được rong chơi trong thế giới bí mật của cái bình thường.