- Thế nào là người tu chứng ?
- Thiêng liêng "mượn xác", mà thân khẩu ý vẫn bình thường khiến không ai phát hiện được.
- Để làm gì ?
- Khoẻ mạnh, hiệu quả, hạnh phúc
- Người ấy có thần thông gì đặc biệt biểu thị trong cuộc sống không ?
- Không, người ấy không ngu như vậy. Người ấy cứ từ từ, chậm rãi nhàn hạ mà thọ hưởng sự thú vị, giống như uống trà hay uống cà phê, uống từng ngụm nhỏ vậy. . .hề hề. .