Cố tìm cách thoát khổ cũng rất khổ.
Người khác thì sao ta hổng biết. Chứ đối với ta thì thiên đàng chỉ có 2 lần mở cửa. Một lần mở cửa đón ta vào và một lần mở cửa tống cổ ta ra. 
Hề hề. . .
Ta bị khép tội truyền bá về "hạnh phúc trần gian" khiến cho cư dân thiên đàng lạc vào mê tín dị đoan. . .