Đừng đem cái áo choàng nhận thức của mình khoác lên mình người khác.
Hãy biến điều mình muốn chia sẻ thành một món ăn ngon và để đấy. Người nào thích thì ăn. Ăn thế nào, ngon dở ra sao thì tự người ăn quyết định.
Hề hề. . .
Nó phải thành máu thịt của người ăn, chứ không còn vết tích cái áo khoác của người dạy.