Triết lý nào cũng là thi ca. Tu sĩ nào cũng là nghệ sĩ. Sáng tạo nào cũng đến từ vô thức. Và huyền môn ngẫu nhiên xảy đến mà ta không cần dụng công hay nổ lực gì. 
Ta chẳng cần đấu tranh với quỉ vì ta chẳng thể nào thành quỉ. Ta chẳng cần giải thoát khỏi thượng đế vì ta cũng chẳng thể nào là bản thể. Ta là hiện tượng luôn biến dịch nên chẳng thể thành cái gì.
Này bạn
Về bản chất cái gì cũng đang là. . .nên đều vô ngã.