Bước nhảy lượng tử, không thông qua trí thức. Nó đột nhiên chuyển từ khả năng của thể xác sang khả năng của trạng thái thiêng liêng đang hợp nhất.