Nếu bạn không sử dụng được đôi cánh ngã và vô ngã (bodhisattva). Hãy dùng hài hước lấp đầy những ổ gà trên đường đời.