Đại thừa nghĩa là chuyến xe lớn chở được nhiều người. Trên con đường về bến Giác nó phải qua nhiều bến. Tại mỗi bến, nhiều người lên xuống. Rất ít người cùng bác tài đi đến bến cuối.
Nhưng có hề chi. Chuyến xe Đại Thừa chỉ cần đưa khách về đến bến của họ là được. Về với mái ấm gia đình và người thân của họ. Hà cớ chi phải buộc ai cũng phải về bến Giác.
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Về với niềm vui và tình thương của họ mới là quan trọng.
Họ xuống dọc đường đâu phải người xấu. Đi đến bến cuối đâu phải vì vậy mà tốt hơn.
Còn ta là tài xế. Nhà ta chưa chắc đã ở bến cuối. Không vì thế mà ta không lái xe được.
^^^


(Chỉ cần cắm phích là máy của bạn có điện/Thụ khí)