Bên hốc đá có bụi hoa dại
Đá cứng, hoa tràn đầy nữ tính
Đá ngủ, hoa sống
Ha ha. . .ha. . .
Khi ta hiện hữu 
Trời đất dễ thương và tràn đầy nữ tính