Ta không phải con chim báo bão
Ta không cần chiến thắng hung bạo
Nhưng ta đủ sức mạnh đứng đấy
Giữa cơn bão
Để nhìn ngắm vẽ đẹp hung dữ huy hoàng và tráng lệ của nó
Ha ha. . .ha. . .
Ta không phải con chim báo bão
Ta là con chim báo bình yên ngay từ tâm bão.