- Không cần cường điệu khuyết điểm của bạn. Những người chung quanh sẽ làm việc ấy. 
- Không cần cường điệu sự tài giỏi của lảnh đạo. Đám đông sẽ hùa theo truyền thông để làm việc ấy.
Này bạn
Vượt qua nhấn mạnh sẽ thành cường điệu. Trong cuộc sống, cường điệu là biểu thị của tẩu hỏa nhập ma về văn hóa.