Hãy để thượng đế chăm lo cho người khác. Và bạn chỉ phải hoàn thiện chính mình mà thôi. Đừng cố gắng cải biến người khác.