Khi cơ hội gõ cửa bao giờ cũng có tiếng ồn. Hãy rộng lượng và chú tâm ở cơ hội. Đừng để tiếng ồn làm bạn phân tâm hoặc sinh ra va chạm mà bỏ qua cơ hội.