Tập thể dục thì to khỏe ít ốm đau. Đi học thì biết chữ biết nghề. Luyện Khí thì đắc khí cơ thể chuyển động tăng cường sức khỏe quân bình tâm lý. Biết nhàn thì tự nhiên nhàn, thì lúc nào cũng thấy tràn đầy cảm hứng, thú vị. Sống thật quá đã, đạo đời vất hết, thế sự biết chi cho mệt. 
Hề hề. . .
Tự nhiên mình thành nhu cầu của xã hội nên cần gì tranh dành, cần chi cố gắng, cái chi cũng tự nhiên vừa đủ. Ngu gì kiếm tìm.
Hề hề. . .
Phân công rồi. Mình thì chơi. Trời đất thì làm. Nước sông không bao giờ phạm vào nước giếng. Cùng một cái xác nầy thôi, mà đối với ta là chơi, đối với trời đất là làm. Có mệt thì ông trời mệt ta đâu có mệt. Thành bại nhục vinh là của ông trời chứ ta thì bận chơi hơi đâu mà dính mà chấp. Thiên hạ gọi là vô ngã còn ta gọi là quá đã. . .
Hề hề. . .ngã với vô ngã là chuyện cường điệu của thế gian. Dính gì ta chớ. . .
^^^


(Cái đinh sét hả. Để thế nó cũng rất đẹp. Nhổ làm gì, trang trí khác làm chi. . .hề hề. . .rất đẹp. . .quá đẹp. . .thấy thú vị là được thôi mà)