Sự lớn lao luôn bị đố kỵ và ghen tị. Chỉ những sự tầm thường mới có thể đem ra khoe mẽ với cả đám đông. Cho nên, hãy đem cái gì của bạn đang bị đố kỵ ghen tị biểu thị trở lại qua hình thức bình thường. Đám đông sẽ quay lại ủng hộ bạn. . .hề hề. . .