Bản chất một người đàn ông sẽ lộ ra lúc anh ta say.
Bản chất một người phụ nữ sẽ lộ ra lúc cô ta ghen.
Bản chất của một ông thầy sẽ lộ ra khi ông ta thấy học trò giỏi hơn mình.