Như người diễn viên trên sân khấu. Người ấy phải nhập vai để diễn cho thật hay. Nhưng không phải vì thế mà lẫn lộn giữa tính cách của nhân vật và con người thật của mình trong cuộc sống.
Này Cỏ May
Khi ông buông xuôi để tánh linh mượn xác biểu thị. Ông phải buông xuôi hoàn toàn như nghệ sĩ nhập vai. Thế nhưng ông không một giây phút nào mất mình. Nếu ông mất vai trò chứng kiến và làm chủ, ông sẽ bị lạc.
Và khi hết hành thiện trở về cuộc sống bình thường, ông phải là chính ông. Nếu ông lẫn lộn nhân cách mình và tánh linh ông sẽ bị bệnh tâm thần hoặc mất bình thường.
Này Cỏ May
Đấy là cái lỗi thường gặp của người tu mật hoặc có năng lượng gia trì. Ông phải thật cẩn thận. Chẳng khác gì liếm mật trên lưỡi dao coi chừng đứt lưỡi.