Hổm rày Sài Gòn trời mưa. Phố em bị "tụ nước sau mưa". Nhà em lội bì bõm. Em phải đưa Cún Con đi tị nạn. . .Hề hề. . .