Kim cương được tạo ra dưới nhiệt độ cao và áp lực. Tài năng cũng vậy. Nhưng điều ấy sẽ phá hủy thiên tài.