Đem thơ ra chợ Bà Hai
Đổi bịch mắm cái với hai trái cà
Cơm nguội thêm trái ớt già
Lục bát dân tộc thiệt là rất cay
Hề hề. . .
^^^

(Bán thơ sỉ và lẻ)