Đi làm về, em ghé mua ít đồ ăn rồi đón hai con. 
Anh nhậu với bạn bè nhớ về sớm. 
Đừng để mẹ con em chờ cơm nghe anh.