Ta về rừng trúc say chay
Cát bay đá chạy đời này quá phê
Hề hề. . .