1/ Mặt trời không dạy cho hoa nở. Vị thầy thực sự không dạy học trò. Vô ngã tự dạy. Sự hiện hữu thuần khiết chính là dạy. Đủ nắng thì hoa tự nở

2/ Này Cỏ May
Hãy như cái ống sáo trúc nầy. Mọi bản nhạc của trời đất đều có thể thổi qua cái trống rỗng của nó mà không hề bị bóp méo.

3/ 
Hành động qua ham muốn của tâm trí là Đạo Người. 
Hành động qua ham muốn của Thần Thánh là Thần Đạo. 
Hành động không ham muốn, vì không có Người Hành Động, không có Thần mượn xác hành đạo thì gọi là "vô tác" hay vô ngã tự làm.

4/ Nầy Cỏ May
Ta không có ý định dùng năng lượng trị bệnh cho người khác. Ta chỉ hiệp khí an nhiên tự tại. Đứng trước bệnh nhân, trời đất tự làm hay không làm đều tự nhiên tự động và tự có thiền vị. Còn ta thì bận chơi chả dính dáng gì.
Hề hề. . .
Ta có thể làm thơ, trong khi vẫn kiết ấn trị tà cho người khùng điên, vì ta không dính dáng gì đến "tác ý trị bệnh". 
Ta cũng chả bao giờ vận công qua một khởi niệm. Hề hề. . Có ngu mới làm thế.

5/ Tâm trí nói nếu bạn không làm thì chả có cái mẹ gì xảy ra. Nhưng phi tâm trí lại bảo hãy vô tác, để cái làm sẽ tự làm qua ta.

6/
Này Cỏ May
Bất cứ ai kể cả Thánh nhân. Nếu có đó thì đều có thể mắc sai lầm, đều không hoàn hảo. Nhưng, ngón tay bị dính sơn vẫn có thể chỉ mặt trăng.

7/ Có 2 kiểu con người: 
- Loại thứ nhất có mục đích riêng và cố gắng đề nghị để thượng đế chấp nhận. Hề hề. . .Họ thường thất vọng.
- Loại thứ hai, chấp nhận bất cứ thứ gì cuộc sống ban cho. Họ luôn bằng lòng với hiện tại và sống an lạc.

8/ Chúng ta phải sống cùng nhau. Nhưng không thể độc lập mà cũng không nên lệ thuộc.

9/ 
Khi tay ta chạm nhẹ
Cả cái mạng nhện rung lên
Khi ta hiệp khí mỉm cười 
Quanh ta người người đều an vui

10/ Tự do thì phải tự do khỏi mọi định nghĩa và mọi khái niệm. Sử dụng chúng nhưng đừng lệ thuộc. Người tự chủ và có định lực mạnh là người có khả năng tạo ra định nghĩa mới và khái niệm mới, để kịp thời đáp ứng sự sinh động của cuộc sống.