Hề hề. . . Chẳng qua chỉ là Úp hay Ngửa.
Này Cỏ May
"Đạo khả đạo phi thường đạo". Nên đạo thật sự là Bất Nhị, chứ không kẹt trong nhị nguyên của tâm trí.