1/ Giản dị, thoải mái, hiệu quả.

2/ Đừng trích kinh sách. Đừng lập lại lời cổ nhân. Hãy nói và làm như một người tự do.

3/ Hành động tức khắc, tức thì, trực giác, biến hóa linh động. Nhưng sống thật chậm đừng để bị cuốn vào guồng.

4/ Đừng cố gắng thể hiện. Cảm xúc với đời và sống thật. Giao cảm với thiêng liêng để nghệ thuật hóa cuộc sống.

5/Yên lặng trải nghiệm. Hồn nhiên mà sống. Sống hết mình qua từng giây phút thì còn chi phải cố gắng, còn chi phải hối hận. 

6/ Làm thì chiếm tiên cơ. Dùng thì sau thiên hạ một nhịp để được hàng tốt giá rẽ.

7/ Tiết kiệm sức mạnh thể xác. Tiết kiệm sức mạnh tinh thần. Tiết kiệm năng lượng tâm linh. . . Để có thể bất thình lình giành chiến thắng khi hữu sự. 

8/ Làm cho thiên hạ thấy thắng lợi của mình là nhỏ hơn thực tiển nhiều lần, thì mới có thể thắng tiếp. Làm cho thiên hạ thấy thất bại của mình là lớn hơn thực tế nhiều lần, mới có thể mạnh hơn đối phương ở thời điểm quyết định.

9/ Trong chuyện nầy, cái riêng của mình là gì? Yếu tố bất ngờ là gì ? Thất bại thì làm sao khắc phục? Thành công thì làm sao để duy trì?

10/ Sau khi áp dụng các biện pháp khoa học mà không kết quả mới nghĩ đến tâm linh. Khi áp dụng biện pháp tâm linh phải dấu tướng thật khéo và phải có lời giải thích qua khoa học để mọi người dễ chấp nhận.

11/ Nếu xây dựng uy tín cá nhân qua tâm linh. Bạn phải hy sinh các thú vui của cuộc đời thực, vì cuộc đời muốn vậy.
^^^

(Khi bóng tối đi tìm ánh sáng)