Tu lâu nẫu thành đại ca
Còn tui tu mãi lại ra đại cà
Đại ca ăn cá tụng phay
Đại cà ngộ đạo ăn chay lãy thiền
Hề hề. . 
^^^

(Đại Ca Casino Hồ Tràm)