Một ấm trà ngon. Vài ba huynh đệ vô sự. Tiêu dao sông hồ. Chuyện đời chuyện đạo như lá mùa thu. Chuyện tu chuyện độ sao bằng tắm sông tắm hồ ngày nắng nóng. Mâm cao cổ đầy nơi giả tạo sao bằng khoai lùi bếp lửa đêm đông. Nằm ngủ giữa đồng không trăng chiếu. . .
Ha ha. . .ha. . .
Thánh và Ma bỏ tên bỏ hiệu thì cùng tiêu dao. Đạo và đời hồn nhiên trần trụi thì hoát nhiên tức khắc tức thì. Tội và phước như nước chảy dưới vực sâu. Cầu và nguyện như chuyện cười con trẻ. . .
Ha ha. . .ha. . .
"Ngày đôi bữa vỗ bụng rau bình bịch
Đêm năm canh an giấc ngáy pho pho
Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ",(N.C.T)
^^^


(Tiêu dao sông hồ)