Sấm sét nổ đùng đùng
Mưa ào ào đầy hồ đầy ao 
Nước trào ra bốn phương
Bên đường cỏ khô đâm chồi xanh
Bụi nước đọng thành mây trong thất
Ha ha. . .ha. . .
Ta cuốc đất trồng rau bên hiên
Rồi trồng riêng cho em một khóm hoa hồng