Gặp xe bán sầu riêng trên phố cổ Hà Nội.
Này Cỏ May
Nếu trái sầu riêng rớt trúng mặt ông. Mà mặt ông không sao thì mới là mặt ông. Mọi mặt nạ đều hư đều rách chỉ trừ mặt thật.
Này Cỏ May
Ngửi mùi sầu riêng mà ông thấy thơm thấy thúi thì đó không phải là mũi của con người thật ông.
Hề hề. . .
Dù giác quan ông vẫn cảm nhận tinh tế mọi sự phân biệt. Nhưng ông thì như như muôn đời vẫn vậy. Chẳng thêm gì được vào, chẳng bớt được gì ra. Mênh mông lồng lộng mà vẫn không hề tăng giảm biến động.
Hề hề. . .