Ý tại ngôn ngoại nên không thể dùng lời. Nếu dùng thí dụ thì cũng chỉ là sự so sánh khập khiễng phải cần thêm tưởng tượng. Nếu dùng thi ca hội họa âm nhac. . .cũng chỉ là chất kích thích cho sự tưởng tượng mà mình muốn hướng tới. . .
Này Cỏ May
Do vậy ta chọn im lặng để không vô tình gây ra ngộ nhận. 
Nhưng nay ông lại muốn ta tán dóc cho vui. Thì những lời này chẳng là cái mẹ gì. Nó nhất thiết đếch phải ý của ta. 
Hề hề. . .
Vui thì ông đọc chơi. Buồn thì vất hơi đâu mà nhọc trí chứ. . .
Ông hỏi thì hãy nương ngón tay chỉ để thấy. Nhưng làm ơn đừng cắn ngón tay ta.