Nhìn về quá khứ
Quá khứ rất bự và rất nặng
Nhìn về tương lai
Tương lai quá nhạt phai 
nhìn hoài cũng không rõ được
Nhìn về tội phước
Cái được cái mất rất mơ hồ 
Hề hề. . .
Nhưng cái ta ngộ được là kệ nó 
Và cứ sống như là một con người bình thường giản dị.