Khi một người nói với ông quá nhiều những điều về bản thân họ và những điều tầm phào. Ông không việc gì phải nghe cho mệt đầu. Nhưng tuyệt đối ông cũng đừng cười chê hay phản ứng thái quá. Mà ông nên phát tâm từ bi tự biến thành cái bị hư không để người ấy có chỗ giải tỏa stress quân bình tâm lý, kẻo tội nghiệp.
Hề hề. . .
Người ấy yêu đời hơn. Còn ông thì thực hành được thiền trong cuộc sống. 
Hề hề. . .
Như thế là tu rồi đấy. Thượng đế sẽ ở cùng ông và ma quỉ sẽ múa hát quanh ông.
^^^

(Trà bụi trên hè phố Seoul)