Con sóc gặm trái thông
Gió ngoài sông đùa mái tóc
Hề hề. . .
Ta đọc được mật chú
Ở ánh mắt em nhìn ta
Và ở tiếng con sóc nhẩn nha kêu chộc. . .chộc. . .
^^^

(Cô gái Hàn trên đảo Nami)