Tại Seoul, Korea.

Cụng ly với bà xã

Đồng bóng Hàn Quốc