Để giữ hạnh phúc gia đình. Thì hãy nói về vấn đề chứ đừng phê bình cá nhân. 
Nếu là vấn đề 2 bên thường xảy ra bất đồng thì đừng bao giờ nói tới. Mà hãy yên lặng hành động để thích ứng tình huống.
Giúp được cụ thể thì giúp, không thì thôi. Hãy im lặng giữ hòa khí. Chỉ góp bằng lời nói thì đại bộ phận là để thể hiện cái ngã của mình. Ích chi mà hay sinh chuyện làm mất vui đi.
Hạnh phúc gia đình không phải là thời gian sống chung với nhau dài hay ngắn. Mà tính bằng thời gian 2 bên cùng cười vui vẻ với nhau.
Này Cỏ May
Nếu ông không thể làm gia đình mình vui vẻ. Nếu gia đình ông không có những bữa ăn đầm ấm tràn ngập tiếng cười thì quả thật hạnh tu của ông có vấn đề cần phải điều chỉnh cho tốt hơn.