Thất bại: 
Không có gì ghê gớm, trời vẫn chưa sập. Mình phải liên tục hoàn thiện và tiến lên. Để thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về mình.

Thành công: 
Không có gì ghê gớm. Mình phải liên tục hoàn thiện và tiến lên. Vì chưa phải là chung cuộc.