Chiều một mình qua phố
Âm thầm ngố ngố thương thương
Thương bà già bán rau, mơ làm giàu trên hè phố
Thương những bước chân nghèo khổ
Thương dáng ngồi tịnh độ
Thương từng câu nam mô đang chờ ngày thoát khổ
Hề hề. . .
Thương từng đàn ô tô đi về mô mà kẹt trên đường.
^^^

(Bà già bán rau đang ngủ gục trên hè phố)