Sáng nào tui cũng đọc một tờ báo giấy. Do vậy mà mấy năm rồi tui giữ vững danh hiệu Gàn, chưa thằng náo soán ngôi được. . .
Hề hề. . .Tui cố tìm mật nghĩa ẩn tàng trong đó, thế gian làm sao biết được chứ . . .