Ê ! Ba Gàn đừng lộ hàng
Viết thì để thiên hạ tự biết. Ngươi đừng viết ra cái biết. Hãy để dành không gian tâm thức cho người khác.
Chết tiệt !
Nói thì gói trong tiếng cười. Bộ ngươi tưởng người đời hổng biết chơi hay sao mà phải tào lao thiên đế.
Hề hề. . 
Tham dục là cục nam châm. Ngươi đừng làm mạt sắt của đời mà bị nó hút.
Thượng Đế là cục nam châm. Ngươi đừng làm mạt sắt của đạo mà bị thiêng liêng hút.
Hề hề. . .
Ngươi hãy là hư không. Thì rỗng rang, đi chơi trong tham dục mà không mất tính Người.
Cười !