Hiếm khi mặt nạ vừa với mặt thật. Trừ phi dùng mặt thật làm khuôn để làm mặt nạ.
Hề hề. . .
Làm như vậy thì dù thiên hạ có chửi mình hay hôn mình, thì mình cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mà mình cũng hổng phải lừa gạt gì cuộc đời này.
Hề hề. . .
Chỉ là tự bảo vệ thôi mà.