Khi chọn bạn để chơi, bạn đã vô tình chọn luôn kẻ thù là những người bạn không muốn chơi. 
Hãy nhìn vào mặt tốt của mọi người và chơi với họ trong phạm trù ấy. 
Khi làm bạn với ai hãy chấp nhận cả hai mặt tốt và xấu của người ấy. Nếu không chỉ qua một thời gian bạn có thể biến thành thù.