Mọi thứ đều đang ở tại đây
Khi loài người cháy lên
Địa ngục sẽ bị thiêu rụi và sụp đổ
Khi thần thánh cháy lên
Thiên đàng sẽ được soi sáng
Khi mọi loại thần tượng cháy lên
Cái còn lại là linh hồn tác phẩm