Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma
^^^

(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)