Khi em là gió
Anh nguyện làm cỏ trên đồng nhảy múa lông bông
Khi em là mênh mông
Anh nguyện làm con sông chảy không bao giờ ngừng nghỉ
Khi em là tri kỷ
Anh nguyện làm. . . vô vị phó thường dân
^^^

(Cô gái và hoa sen)