Bé thơ là của ba
Cành hoa nải chuối là của ông bà
Mùa xuân là của quê ta
Còn ta vẫn là khách trọ
^^^


(Hành trang mùa xuân)