Trà uống trà ta đâu có uống
Gọi là buông
Đời chơi đời ta đâu có chơi 
Gọi là thảnh thơi
Đạo chơi đạo ta chỉ là kẻ tào lao 
Gọi là tiêu dao vô sự
Hề hề. . .
Chỉ có trăng sao tự biết
Trời vốn chẳng xanh biếc chẳng có mây
^^^

(Trà uống trà ta đâu có uống. . .hề hề. . .)