7 giờ 30 đến Oshaka. 
Ăn mì Udon trước khi lên Cao Dã Sơn, ngọn núi linh thiêng của Chân Ngôn Tông Nhật Bản. Đây là linh địa bậc nhất xứ Phù Tang do ngài Không Hải thành lập vào thế kỷ thứ 9.